Hybridní prosévací / kořenové lžíce

Hybridní prosévací a kořenová lžíce či lopata v sobě kombinuje výhody obou typů, tzn. jak ripprové lžíce (hrábě), tak katrovací lžíce. Pomocí svého bagru či minibagru a vhodně zvolené hybridní lžíce provzdušníte a narušíte zeminu, zbavíte pozemek stavebního odpadu, vyčistíte zeminu od kořenů, pařezů a náletů. Dále vyčistíte dlažební kámen a jednoduše oddělíte hrubozrnné a jemnozrnné materiály. Vybírejte vhodnou hybridní prosévací a kořenovou lžíci dle značky a tonáže Vašeho stroje, případně Vám pomůžeme s výběrem dle přesných rozměrů čepů a uší.

Hybridní prosévací / kořenová lžíce

Fotky z praktického použití hybridní lžíce: